شرکت باربد صنعت نقش جهان

foto1
طراحی ، ساخت ، نصب پرس های مچاله کن
foto1
طراحی ، ساخت ، نصب تجهیزات کارخانجات سیمان
foto1
سازه های فلزی سبک و سنگین
foto1
مشاوره ، طراحی خطوط نورد میلگرد و نبشی
foto1
طراحی ، ساخت ، نصب خطوط ریخته گری پیوسته
تجهیزات کارخانه نورد

باربد صنعت نقش جهان

بیشتر بدانید

تجهیزات کارخانه تولید سیمان

باربد صنعت نقش جهان

بیشتر بدانید

خطوط ریختگری پیوسته

باربد صنعت نقش جهان

بیشتر بدانید

سازه های فلزی سبک و سنگین

باربد صنعت نقش جهان

بیشتر بدانید